Hotline : 090 289 6977

Địa chỉ : 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Q1

Một số điều cần lưu ý

 • Mã số chủ ban đầu của khóa là 123456789.
 • Độ dài của mã số phải từ 6-12 ký tự (không được liền nhau hoặc trùng nhau).
 • Mã số thành viên sẽ dùng được mãi mãi còn mã số 1 lần sẽ biến mất sau khi mở cửa và không còn tác dụng.
 • Khi cài đặt thành công sẽ có thông báo “Add suceed”

Cài đặt mã số thành viên:

Lần lượt các bước thực hiện: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 1 -> Chọn ID 00-04 -> # -> Nhập mã số lần 1 -> # -> Nhập mã số lần 2 -> #

Cài đặt mã số 1 lần

Lần lượt các bước thực hiện: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 1 -> Chọn ID 05-08 -> # -> Nhập mã số lần 1 -> # -> Nhập mã số lần 2 -> #

Cài đặt vân tay

Lần lượt các bước thực hiện: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 2 -> Chọn ID 00-99 -> # -> Nhấp nhả vân tay 2 lần.

Cài đặt thẻ từ

Lần lượt các bước thực hiện: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 3 -> Chọn ID 00-99 -> # -> Đặt thẻ từ lên điểm đọc

XÓA TÍNH NĂNG

Xóa mã số

 • Xóa mã số theo ID

Lần lượt các bước thực hiện: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 4 -> 1 -> Nhập ID cần xóa -> #

 • Xóa tất cả mã số đã cài đặt

Lần lượt các bước thực hiện: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 4 -> 2

Xóa vân tay

 • Xóa vân tay theo ID

Lần lượt các bước thực hiện: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 5 -> 1 -> Nhập ID cần xóa -> #

 • Xóa tất cả vân tay

Lần lượt các bước thực hiện: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 5 -> 2

Xóa thẻ từ

 • Xóa thẻ từ theo ID

Lần lượt các bước thực hiện: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 6 -> 1 -> Nhập ID cần xóa -> #

 • Xóa tất cả thẻ từ

Lần lượt các bước thực hiện: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 6 -> 2

CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG KHÁC

Cài đặt chế độ mở cửa

Có 2 chế độ mở cửa. Chế độ mở cửa thông thường là dùng 1 trong 4 cách vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ để mở cửa. Chế độ mở cửa nâng cao là phải kết hợp 2 phương thức để mở khóa.

 • Mở cửa thông thường: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 7 -> 1
 • Mở cửa nâng cao: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 7 -> 2

Thay đổi mã số chủ

Điều này giúp gia tăng an ninh và bảo mật trong việc quản lý cài đặt ra vào. Lần lượt thực hiện các bước:
** -> Nhập mã số chủ -> # -> 1 -> 9 -> Nhập mã số mới lần 1 -> # -> Nhập mã số mới lần 2 -> #

Cài đặt âm thanh

 • Nếu bạn muốn bật âm thanh khóa:

** -> Nhập mã số chủ -> # -> 2 -> 3 -> 1

 • Nếu bạn muốn tắt âm thanh:

** -> Nhập mã số chủ -> # -> 2 -> 3 -> 2

Cài đặt ngôn ngữ

 • Tiếng Trung: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 2 -> 4 -> 1
 • Tiếng Anh: ** -> Nhập mã số chủ -> # -> 2 -> 4 -> 2

Cài đặt thời gian

 • Cài giờ: ** -> Mã số chủ -> # -> 2 -> 1 -> Cài giờ -> #
 • Cài ngày: ** -> Mã số chủ -> 2 -> 2 -> Cài ngày -> #

Xem lịch sử ra vào

 • Xem tất cả lịch sử: ** -> Mã số chủ -> # -> 3 -> 2 -> 2
 • Xem theo số ID: ** -> Mã số chủ -> # -> 3 -> 2 -> 3

CÁCH SỬ DỤNG

 • Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: Nhập mã số và ấn # để mở khóa.
 • Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: Đặt vân tay lên điểm quét, có thông báo mở khóa thành công
 • Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc.
 • Chế độ riêng tư: Xoay núm vặn sang bên phải khi đó người bên ngoài sẽ không mở cửa được.
 • Cách reset lại khóa : (trong trường hợp quên mã số chủ) Mở nắp sau hộp pin, nhấn giữ nút RES (bằng tăm hoặc que nhỏ) đến khi nào có tiếng nói là thành công.